<< Repertorium

TITULI DIGESTORUM
SIVE PANDECTARUM

Ad unumquemque librum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

A quibus appellari non licet (XLIX, 2)
Ad exhibendum (X, 4)
Ad legem aquiliam (IX, 2)
Ad legem corneliam de siccariis et veneficis (XLVIII, 8)
Ad legem falcidiam (XXXV, 2)
Ad legem iuliam de adulteriis coercendis (XLVIII, 5)
Ad legem iuliam de vi privata (XLVIII, 7)
Ad legem iuliam de vi publica (XLVIII, 6)
Ad legem iuliam maiestatis (XLVIII, 4)
Ad legem iuliam peculatus... (XLVIII, 13)
Ad municipalem et de incolis (L, 1)
Ad senatus consultum tertullianum... (XXXVIII, 17)
Ad senatus consultum trebellianum (XXXVI, 1)
Ad senatus consultum turpillianum (XLVIII, 16)
Ad senatus consultum velleianum (XVI, 1)
An per alium causae appellationum reddi possunt (XLIX, 9)
Apud eum a quo appellatur aliam causam... (XLIX, 12)
Arborum furtim caesarum (XLVII, 7)
Commodati vel contra (XIII, 6)
Communi dividundo (X, 3)
Communia praediorum tam urbanorum quam rusticorum (VIII, 4)
De abigeis (XLVII, 14)
De acceptilatione (XLVI, 4)
De accusationibus et inscriptionibus (XLVIII, 2)
De actione rerum amotarum (XXV, 2)
De actionibus empti venditi (XIX, 1)
De ademptione libertatis (XL, 6)
De adimendis vel transferendis legatis... (XXXIV, 4)
De administratione et periculo tutorum... (XXVI, 7)
De administratione rerum ad civitates pertinentium (L, 8)
De adoptionibus et emancipationibus... (I, 7)
De adquirenda vel amittenda possessione (XLI, 2)
De adquirenda vel omittenda hereditate (XXIX, 2)
De adquirendo rerum dominio (XLI, 1)
De adsignandis libertis (XXXVIII, 4)
De aedilicio edicto... (XXI, 1)
De aestimatoria (XIX, 3)
De agnoscendis et alendis liberis... (XXV, 3)
De albo scribendo (L, 3)
De aleatoribus (XI, 5)
De alienatione iudicii mutandi causa facta (IV, 7)
De alimentis vel cibariis legatis (XXXIV, 1)
De annuis legatis et fideicommissis (XXXIII, 1)
De appellationibus et relegationibus (XLIX, 1)
De appellationibus recipiendis vel non (XLIX, 5)
De aqua cottidiana et aestiva (XLIII, 20)
De aqua et aquae pluviae arcendae (XXXIX, 3)
De arboribus caedendis (XLIII, 27)
De auctoritate et consensu tutorum et curatorum (XXVI, 8)
De auro argento mundo ornamentis... legatis (XXXIV, 2)
De bonis damnatorum (XLVIII, 20)
De bonis eorum qui ante sententiam vel mortem... (XLVIII, 21)
De bonis libertorum (XXXVIII, 2)
De bonorum possessione contra tabulas (XXXVII, 4)
De bonorum possessione ex testamento militis (XXXVII, 13)
De bonorum possessione furioso... competente (XXXVII, 3)
De bonorum possessione secundum tabulas (XXXVII, 11)
De bonorum possessionibus (XXXVII, 1)
De cadaveribus punitorum (XLVIII, 24)
De calumniatoribus (III, 6)
De capite minutis (IV, 5)
De captivis et de postliminio... (XLIX, 15)
De carboniano edicto (XXXVII, 10)
De castrensi peculio (XLIX, 17)
De censibus (L, 15)
De cessione bonorum (XLII, 3)
De cloacis (XLIII, 23)
De collatione bonorum (XXXVII, 6)
De collegiis et corporibus (XLVII, 22)
De collusione detegenda (XL, 16)
De compensationibus (XVI, 2)
De concubinis (XXV, 7)
De concussione (XLVII, 13)
De condicionibus et demonstrationibus... (XXXV, 1)
De condicionibus institutionum (XXVIII, 7)
De condictione causa data causa non secuta (XII, 4)
De condictione ex lege (XIII, 2)
De condictione furtiva (XIII, 1)
De condictione indebiti (XII, 6)
De condictione ob turpem vel iniustam causam (XII, 5)
De condictione sine causa (XII, 7)
De condictione triticiaria (XIII, 3)
De confessis (XLII, 2)
De confirmando tutore vel curatore (XXVI, 3)
De coniungendis cum emancipato liberis eius (XXXVII, 8)
De constitutionibus principum (I, 4)
De contrahenda emptione... (XVIII, 1)
De contraria tutelae et utili actione (XXVII, 4)
De curatore bonis dando (XLII, 7)
De curatoribus furioso... dandis (XXVII, 10)
De custodia et exhibitione reorum (XLVIII, 3)
De damno infecto... (XXXIX, 2)
De decretis ab ordine faciendis (L, 9)
De decurionibus et filiis eorum (L, 2)
De distractione pignorum et hypothecarum (XX, 5)
De diversis regulis iuris antiqui (L, 17)
De diversis temporalibus praescriptionibus... (XLIV, 3)
De divisione rerum et qualitate (I, 8)
De divortiis et repudiis (XXIV, 2)
De doli mali et metus exceptione (XLIV, 4)
De dolo malo (IV, 3)
De donationibus (XXXIX, 5)
de donationibus inter virum et uxorem (XXIV, 1)
De dote praelegata (XXXIII, 4)
De dotis collatione (XXXVII, 7)
De duobus reis constituendis (XLV, 2)
De edendo (II, 13)
De effractoribus et expilatoribus (XLVII, 18)
De eo per quem factum erit quominus quis in iudicio sistat (II, 10)
De eo qui pro tutore prove curatore negotia gessit (XXVII, 5)
De eo quod certo loco dari oportet (XIII, 4)
De evictionibus et duplae stipulatione (XXI, 2)
De exceptione rei iudicatae (XLIV, 2)
De exceptione rei venditae et traditae (XXI, 3)
De exceptionibus praescriptionibus et praeiudiciis (XLIV, 1)
De excusationibus (XXVII, 1)
De exercitoria actione (XIV, 1)
De extraordinariis criminibus (XLVII, 11)
De feriis et dilationibus et diversis temporibus (II, 12)
De fide instrumentorum et amissione eorum (XXII, 4)
De fideicommissaria hereditatis petitione (V, 6)
De fideicommissariis libertatibus (XL, 5)
De fideiussoribus et mandatoribus (XLVI, 1)
De fideiussoribus et nominatoribus et heredibus... (XXVII, 7)
De fluminibus... (XLIII, 12)
De fonte (XLIII, 22)
De fugitivis (XI, 4)
De fundo dotali (XXIII, 5)
De furibus balneariis (XLVII, 17)
De furtis (XLVII, 2)
De glande legenda (XLIII, 28)
De gradibus et adfinibus et nominibus eorum (XXXVIII, 10)
De heredibus instituendis (XXVIII, 5)
De hereditate vel actione vendita (XVIII, 4)
De hereditatis petitione (V, 3)
De his quae in testamento delentur... (XXVIII, 4)
De his quae poenae causa relinquuntur (XXXIV, 6)
De his quae pro non scriptis habentur (XXXIV, 8)
De his quae ut indignis auferuntur (XXXIV, 9)
De his qui effuderint vel deiecerint (IX, 3)
De his qui notantur infamia (III, 2)
De his qui sui vel alieni iuris sunt (I, 6)
De homine libero exhibendo (XLIII, 29)
De impensis in res dotales factis (XXV, 1)
De in diem addictione (XVIII, 2)
De in integrum restitutionibus (IV, 1)
De in ius vocando (II, 4)
De in litem iurando (XII, 3)
De in rem verso (XV, 3)
De incendio ruina naufragio... (XLVII, 9)
De iniuriis et famosis libellis (XLVII, 10)
De iniusto rupto irrito facto testamento (XXVIII, 3)
De inofficioso testamento (V, 2)
De inspiciendo ventre custodiendoque partu (XXV, 4)
De institoria actione (XIV, 3)
De instructo vel instrumento legato (XXXIII, 7)
De interdictis et relegatis et deportatis (XLVIII, 22)
De interdictis sive extraordinariis actionibus... (XLIII, 1)
De interrogationibus in iure faciendis... (XI, 1)
De itinere actuque privato (XLIII, 19)
De iudiciis: ubi quisque agere vel conveniri debeat (V, 1)
De iure aureorum anulorum (XL, 10)
De iure codicillorum (XXIX, 7)
De iure deliberandi (XXVIII, 8)
De iure dotium (XXIII, 3)
De iure fisci (XLIX, 14)
De iure immunitatis (L, 6)
De iure patronatus (XXXVII, 14)
De iureiurando sive voluntario sive necessario... (XII, 2)
De iuris et facti ignorantia (XXII, 6)
De iurisdictione (II, 1)
De iustitia et iure (I, 1)
De legationibus (L, 7)
De legatis et fideicommissis (XXX-XXXII)
De legatis praestandis... (XXXVII, 5)
De lege commissoria (XVIII, 3)
De lege cornelia de falsis... (XLVIII, 10)
De lege fabia de plagiariis (XLVIII, 15)
De lege iulia ambitus (XLVIII, 14)
De lege iulia de annona (XLVIII, 12)
De lege iulia repetundarum (XLVIII, 11)
De lege pompeia de parricidiis (XLVIII, 9)
De lege rhodia de iactu (XIV, 2)
De legibus senatusque consultis et longa consuetudine (I, 3)
De legitimis tutoribus (XXVI, 4)
De libellis dimissoriis qui apostoli dicuntur (XLIX, 6)
De liberali causa (XL, 12)
De liberatione legata (XXXIV, 3)
De liberis et postumis heredibus instituendis... (XXVIII, 2)
De liberis exhibendis item ducendis (XLIII, 30)
De libertis universitatium (XXXVIII, 3)
De litigiosis (XLIV, 6)
De locis et itineribus publicis (XLIII, 7)
De loco publico fruendo (XLIII, 9)
De magistratibus conveniendis (XXVII, 8)
De manumissionibus (XL, 1)
De manumissionibus quae servis ad universitatem... (XL, 3)
De manumissis testamento (XL, 4)
De manumissis vindicta (XL, 2)
De migrando (XLIII, 32)
De minoribus viginti quinque annis (IV, 4)
De mortis causa donationibus et capionibus (XXXIX, 6)
De mortuo inferendo et sepulchro aedificando (XI, 8)
De muneribus et honoribus (L, 4)
De natalibus restituendis (XL, 11)
De nautico faenore (XXII, 2)
De negotiis gestis (III, 5)
De novationibus et delegationibus (XLVI, 2)
De noxalibus actionibus (IX, 4)
De nundinis (L, 11)
De obligationibus et actionibus (XLIV, 7)
De obsequiis parentibus et patronis praestandis (XXXVII, 15)
De officio adsessorum (I, 22)
De officio consulis (I, 10)
De officio eius cui mandata est iurisdictio (I, 21)
De officio iuridici (I, 20)
De officio praefecti augustalis (I, 17)
De officio praefecti praetorio (I, 11)
De officio praefecti urbi (I, 12)
De officio praefecti vigilum (I, 15)
De officio praesidis (I, 18)
De officio praetorum (I, 14)
De officio proconsulis et legati (I, 16)
De officio procuratoris caesaris vel rationalis (I, 19)
De officio quaestoris (I, 13)
De operibus publicis (L, 10)
De operis libertorum (XXXVIII, 1)
De operis novi nuntiatione (XXXIX, 1)
De operis servorum (VII, 7)
De optione vel electione legata (XXXIII, 5)
De origine iuris et omnium magistratuum... (I, 2)
De pactis (II, 14)
De pactis dotalibus (XXIII, 4)
De peculio (XV, 1)
De peculio legato (XXXIII, 8)
De pecunia constituta (XIII, 5)
De penu legata (XXXIII, 9)
De periculo et commodo rei venditae (XVIII, 6)
De pigneraticia actione vel contra (XIII, 7)
De pignoribus et hypothecis... (XX, 1)
De poenis (XLVIII, 19)
De pollicitationibus (L, 12)
De popularibus actionibus (XLVII, 23)
De possessoria hereditatis petitione (V, 5)
De postulando (III, 1)
De praescriptis verbis et in factum actionibus (XIX, 5)
De praevaricatione (XLVII, 15)
De precario (XLIII, 26)
De privatis delictis (XLVII, 1)
De probationibus et praesumptionibus (XXII, 3)
De procuratoribus et defensoribus (III, 3)
De proxeneticis (L, 14)
De publicanis et vectigalibus et commissis (XXXIX, 4)
De publiciana in rem actione (VI, 2)
De publicis iudiciis (XLVIII, 1)
De quaestionibus (XLVIII, 18)
De quibus rebus ad eundem iudicem eatur (XI, 2)
De re iudicata et de effectu sententiarum... (XLII, 1)
De re militari (XLIX, 16)
De rebus auctoritate iudicis possidendis... (XLII, 5)
De rebus creditis si certum petetur... (XII, 1)
De rebus dubiis (XXXIV, 5)
De rebus eorum qui sub tutela vel cura sunt... (XXVII, 9)
De receptatoribus (XLVII, 16)
De receptis... (IV, 8)
De regula catoniana (XXXIV, 7)
De rei vindicatione (VI, 1)
De religiosis et sumptibus funerum... (XI, 7)
De remissionibus (XLIII, 25)
De requirendis vel absentibus damnandis (XLVIII, 17)
De rerum permutatione (XIX, 4)
De rescindenda venditione... (XVIII, 5)
De ripa munienda (XLIII, 15)
De ritu nuptiarum (XXIII, 2)
De rivis (XLIII, 21)
De salviano interdicto (XLIII, 33)
De senatoribus (I, 9)
De senatus consulto macedoniano (XIV, 6)
De senatus consulto silaniano et claudiano... (XXIX, 5)
De sententiam passis et restitutis (XLVIII, 23)
De separationibus (XLII, 6)
De sepulchro violato (XLVII, 12)
De servis exportandis... (XVIII, 7)
De servitute legata (XXXIII, 3)
De servitutibus (VIII, 1)
De servitutibus praediorum rusticorum (VIII, 3)
De servitutibus praediorum urbanorum (VIII, 2)
De servo corrupto (XI, 3)
De solutionibus et liberationibus (XLVI, 3)
De sponsalibus (XXIII, 1)
De statu hominum (I, 5)
De statuliberis (XL, 7)
De stipulatione servorum (XLV, 3)
De stipulationibus praetoriis (XLVI, 5)
De successorio edicto (XXXVIII, 9)
De suis et legitimis heredibus (XXXVIII, 16)
De superficiebus (XLIII, 18)
De suppellectile legata (XXXIII, 10)
De suspectis tutoribus et curatoribus (XXVI, 10)
De tabulis exhibendis (XLIII, 5)
De termino moto (XLVII, 21)
De testamentaria tutela (XXVI, 2)
De testamento militis (XXIX, 1)
De testibus (XXII, 5)
De tigno iuncto (XLVII, 3)
De transactionibus (II, 15)
De tributoria actione (XIV, 4)
De tritico vino vel oleo legato (XXXIII, 6)
De tutelae et rationibus distrahendis... (XXVII, 3)
De tutelis (XXVI, 1)
De tutoribus et curatoribus datis... (XXVI, 5)
De usu et de usu fructu et reditu... (XXXIII, 2)
De usu et habitatione (VII, 8)
De usu fructu adcrescendo (VII, 2)
De usu fructu earum rerum quae usu consumuntur... (VII, 5)
De usu fructu et quemadmodum quis utatur fruatur (VII, 1)
De usuris et fructibus et causis... (XXII, 1)
De usurpationibus et usucapionibus (XLI, 3)
De vacatione et excusatione munerum (L, 5)
De variis et extraordinariis cognitionibus... (L, 13)
De ventre in possessionem mittendo... (XXXVII, 9)
De verborum obligationibus (XLV, 1)
De verborum significatione (L, 16)
De veteranis (XLIX, 18)
De veteranorum et militum successione (XXXVIII, 12)
De vi et de vi armata (XLIII, 16)
De via publica et itinere publico reficiendo (XLIII, 11)
De via publica et si quid in ea factum... (XLIII, 10)
De vulgari et pupillari substitutione (XXVIII, 6)
Depositi vel contra (XVI, 3)
Eum qui appellaverit in provincia defendi (XLIX, 11)
Ex quibus causis maiores XXV annis in integrum... (IV, 6)
Expilatae hereditatis (XLVII, 19)
Familiae erciscundae (X, 2)
Finium regundorum (X, 1)
Furti adversus nautas caupones stabularios (XLVII, 5)
I quis ius dicenti non obtemperaverit (II, 3)
In ius vocati ut eant aut satis vel cautum dent (II, 6)
In quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur (XX, 2)
Iudicatum solvi (XLVI, 7)
Locati conducti (XIX, 2)
Mandati vel contra (XVII, 1)
Nautae caupones stabularii ut recepta restituant (IV, 9)
Ne de statu defunctorum post quinquennium quaeratur (XL, 15)
Ne quid in flumine publico fiat... (XLIII, 13)
Ne quid in loco publico vel itinere fiat (XLIII, 8)
Ne quid in loco sacro fiat (XLIII, 6)
Ne quis eum qui in ius vocabitur vi eximat (II, 7)
Ne vis fiat ei qui in possessionem missus erit (XLIII, 4)
Nihil innovari appellatione interposita (XLIX, 7)
Pro derelicto (XLI, 7)
Pro donato (XLI, 6)
Pro dote (XLI, 9)
Pro emptore (XLI, 4)
Pro herede vel pro possessore (XLI, 5)
Pro legato (XLI, 8)
Pro socio (XVII, 2)
Pro suo (XLI, 10)
Quae in fraudem creditorum facta sunt... (XLII, 8)
Quae res pignori vel hypothecae datae... (XX, 3)
Quae sententiae sine appellatione rescindantur (XLIX, 8)
Quando appellandum sit... (XLIX, 4)
Quando de peculio actio annalis est (XV, 2)
Quando dies legatorum vel fideicommissorum cedat (XXXVI, 2)
Quando dies usus fructus legati cedat (VII, 3)
Quando ex facto tutoris vel curatoris... (XXVI, 9)
Quarum rerum actio non datur (XLIV, 5)
Quemadmodum servitutes amittuntur (VIII, 6)
Qui et a quibus manumissi liberi non fiunt... (XL, 9)
Qui petant tutores vel curatores... (XXVI, 6)
Qui potiores in pignore vel hypotheca habeantur... (XX, 4)
Qui satisdare cogantur vel iurato promittant... (II, 8)
Qui sine manumissione ad libertatem perveniunt (XL, 8)
Qui testamenta facere possunt... (XXVIII, 1)
Quibus ad libertatem proclamare non licet (XL, 13)
Quibus ex causis in possessionem eatur (XLII, 4)
Quibus modis pignus vel hypotheca solvitur (XX, 6)
Quibus modis usus fructus vel usus amittitur (VII, 4)
Quibus non competit bonorum possessio (XXXVIII, 13)
Quis a quo appelletur (XLIX, 3)
Quis ordo in possessionibus servetur (XXXVIII, 15)
Quod cuiuscumque universitatis nomine... (III, 4)
Quod cum eo qui in aliena potestate est... (XIV, 5)
Quod falso tutore auctore gestum esse dicatur (XXVII, 6)
Quod iussu (XV, 4)
Quod legatorum (XLIII, 3)
Quod metus causa gestum erit (IV, 2)
Quod quisque iuris in alterum statuerit... (II, 2)
Quod vi aut clam (XLIII, 24)
Quorum bonorum (XLIII, 2)
Ratam rem haberi et de ratihabitione (XLVI, 8)
Rem pupilli vel adulescentis salvam fore (XLVI, 6)
Si a parente quis manumissus sit (XXXVII, 12)
Si ager vectigalis id est emphyteuticarius petatur (VI, 3)
Si cui plus quam per legem falcidiam licuerit... (XXXV, 3)
Si ex noxali causa agatur... (II, 9)
Si familia furtum fecisse dicetur (XLVII, 6)
Si ingenuus esse dicetur (XL, 14)
Si is qui testamento liber esse iussus erit... (XLVII, 4)
Si mensor falsum modum dixerit (XI, 6)
Si mulier ventris nomine in possessione... (XXV, 6)
Si pars hereditatis petatur (V, 4)
Si pendente appellatione mors intervenerit (XLIX, 13)
Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur (IX, 1)
Si quid in fraudem patroni factum sit (XXXVIII, 5)
Si quis aliquem testari prohibuerit vel coegerit (XXIX, 6)
Si quis cautionibus... non obtemperaverit (II, 11)
Si quis in ius vocatus non ierit... (II, 5)
Si quis omissa causa testamenti ab intestato... (XXIX, 4)
Si servitus vindicetur... (VIII, 5)
Si tabulae testamenti extabunt (XXXVII, 2)
Si tabulae testamenti nullae extabunt... (XXXVIII, 6)
Si tutor vel curator magistratusve creatus... (XLIX, 10)
Si usus fructus petetur... (VII, 6)
Si ventris nomine muliere in possessionem missa... (XXV, 5)
Soluto matrimonio dos quemadmodum petatur (XXIV, 3)
Stellionatus (XLVII, 20)
Testamenta quemadmodum aperiuntur... (XXIX, 3)
Ubi pupillus educari vel morari debeat... (XXVII, 2)
Unde cognati (XXXVIII, 8)
Unde legitimi (XXXVIII, 7)
Unde vir et uxor (XXXVIII, 11)
Usufructuarius quemadmodum caveat (VII, 9)
Ut ex legibus senatusve consultis...(XXXVIII, 14)
Ut in flumine publico navigare liceat (XLIII, 14)
Ut in possessionem legatorum vel fideicommissorum... (XXXVI, 4)
Ut legatorum seu fideicommissorum servandorum... (XXXVI, 3)
Uti possidetis (XLIII, 17)
Utrubi (XLIII, 31)
Vi bonorum raptorum et de turba (XLVII, 8)

<< Repertorium